Rehberlik

Rehberlik , okul öncesi dönem çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından büyük önem taşır. Çocuğun bu dönemde gelişimi, genç ve yetişkinlik dönemindeki bireysel özelliklerini etkileyen ve şekillendiren önemli bir süreçtir. Bu dönemde ortaya çıkan yetenekler, davranış biçimleri saptanabilir ve gelişim alanları ayrıntılı biçimde takip edilmesi gerekir. Kişilik özelliklerinin şekillenmesiyle birlikte ortak gelişim basamaklarının da takip edilmesi gerekli müdahaleleri de olanaklı kılar. Bu hedefler doğrultusunda;

  • Çocuğun gelişim alanlarının takibi
  • Bireysel farklılıkların belirlenmesi
  • Aile danışmanlığı
  • Çocuğun okul uyumu, sosyalleşmesi
  • Olumsuz davranış biçimlerinin belirlenip önlenmesi

Temelde bu beş alanda rehberlik hizmeti sunmayı hedef almış bulunmaktayız. Buna yönelik olarak;

  1. Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
  2. AGDE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  3. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  4. Çocuk Projektif Testler
  5. Çocuk Objektif Testler

Ölçme ve değerlendirme materyalleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar okul içinde gün boyunca gözlenmekte ve gerekli müdahaleler veliler ile koordineli olarak yapılmaktadır.

Davranış Çizelgemiz

1) Çocuklarımızı; kendine güvenen, çevresine karşı duyarlı, insani değerleri benimseyen ve otokontrolü gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

2) Çocukların bağımsız bir birey olarak hayata hazır olması için yaşlarına uygun olan becerilerini ve özyeterliliklerini geliştirmelerine izin verilir.

3) Okulumuzda olumlu davranışların geliştirilmesi ve pekiştirilmesi ilkesine bağlı kalarak, her çocuk olumlu yönleri ile ön planda tutulur. Olumlu özellikler sözel ödüller ile pekiştirilir.

4) Çocuklarımızın gelecekte olumlu bir kişilik geliştirmeleri için, pozitif tutum ve davranışlarını överek, onların bir birey olarak bizim için değerli olduklarını, sevilmeye ve beğenilmeye değer bireyler olduklarını hissetmelerini istiyoruz.

5) Çocuklar sınıf içinde özgürlükçü fakat temel bazı çerçeve kurallar içinde şekillenir. Her çocuğun gelişim şekli ve hızı farklıdır. Bu gerçekten yola çıkarak, bir çocuğumuz herhangi bir konuda hazır değilse bu konuda hazır bulunuşluğu için gerekli çalışmalar yapılır ancak kendi ritmiyle ilerlemesine izin verilir.

6) Okulumuzda her çocuk birey olarak görülür ve kendi içinde değerlendirilir. Hiçbir zaman birbiri ile kıyaslanmaz. Ailelerimizden de bu doğrultuda düşünmeleri ve davranmalarını bekleriz.

7) Okulumuzda bulunan öğretmenler, stajyerler, personel ve yöneticiler; çocuklara eğitimsel yaklaşırlar ve davranışlarıyla örnek rol modeli oluştururlar.

8) Kurallarımız her çocuk için, maksimum ilgi, güvenlik, bakım ve saygı duymayı içerir. Bir başka çocuk ya da yetişkine, vurmak, ısırmak gibi fiziksel olarak ya da sözlü olarak rahatsız ederek uygunsuz davranışlarda bulunan çocuklar gruptan çıkartılarak davranışını düşünmeye yönlendirilir. Üzülen arkadaşı rahatlatılacak ve diğer arkadaşının bu davranışının kabul edilemez olduğunu öğrenecektir. Olumsuz davranışta bulunan çocuğumuzun, diğer arkadaşının duygularından haberdar olması ve bu konuda duyarlılık geliştirmesi sağlanır.