Eğitim

Anaokulumuz, 2– 6 yaş grubunu içeren tam gün eğitim yapar. Akademik takvim, güz ve bahar dönemli olarak ikiye ayrılmıştır. Buna ek olarak, eğitim; yaz okulunda temmuz ve ağustos dönemlerinde devam etmektedir.

Eğitim saatlerimiz 08.00 ile 18.00 arasındadır. Günlük programların yoğunluğu yaş gruplarına göre değişim gösterse de her grup; her gün iki kez “Hikaye Zamanı”, her gün bir kez “Branş Dersi (Drama, Müzik, Sanat)”, her gün en az iki kez “Etkinlik ve Oyun Zamanı”, hafta içi hergün İngilizce ve hafta içi iki gün İspanyolca dersi görmektedir.

Yabancı Dil

İngilizce

Çocukların özgüvenlerinin, muhakeme edebilme yeteneklerinin, iletişim becerilerinin gelişebilmesi için anladıkları dilde, anadillerinde eğitim almaları bir avantajdır. Bununla birlikte, dil becerilerindeki hızlı gelişimi dikkate almak, yeni bir dili öğrenmeleri için gerekli uyaranları sağlamak, onlar için hem dil hem de zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Onların yeni bir dil öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve desteklemek için; programımızda İngilizce öğrenimine de önem veriyoruz. Bu amaçla Native Eğitmenler ile tam zamanlı İngilizce eğitimi verilmektedir.

3-4-5 yaş sınıflarda Anadili Türkçe olan öğretmenler ve anadili İngilizce(Native) olan öğretmenler tarafından tam zamanlı İngilizce tabanlı eğitim verilmektedir.

Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini İngilizcede de yaşama geçirirler.

Bu program aynı zamanda ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır.

Çocukların çok küçük yaşlardan başlayarak çift dillilik becerilerini kazandıkları ve geliştirebildiklerini öngörerek hazırlanan program, oyun grubunda ağırlıklı olarak -Türkçe yapılırken, diğer yaş gruplarında iki dilli ve paralel olarak yürütülür.

Eğitim Yöntemleri

Öğrenmeyi Öğretiyoruz...

24-36 Ay

Oyun Grubu Eğitim Programı

36-48 Ay

Küçük Grubu Eğitim Programı

48-60 Ay

Orta Grup Eğitim Programı

60-72 Ay

Büyük Grubu Eğitim Programı

Okulumuz, eğitim alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekte, bununla beraber; tek yönteme bağlı kalmaksızın, kabul görmüş yaklaşımları (High Scope, Reggio & Emilio, Multiple Intelligences) kendi kültürümüz ile sentezleyip kullanmaktadır.
Öncelikli amacımız; çocukların, yaşamlarının ilk yıllarında en çok ihtiyaç duyduğu oyun ve sosyalleşmeyi sağlıklı olarak doyumsamaları, daha sonrasında yaşlarına uygun akademik bilgileri; hikaye, şarkı ve oyunlar ile keyifle öğrenebilmelerini sağlamaktır.
Unutulmamalıdır ki, her yaşın ihtiyacı farklıdır ve okul öncesindeki çoğu akademik bilgi en hızlı ve kalıcı olarak oyun ile öğrenilir.

High Scope : Bu yaklaşımdaki ilk amaç; çember haline getirilmiş grubun, belirlinen kavramlar üzerinde odaklanmasını sağlayarak, interaktif bir süreç oluşturmak ve öğrenmelerini desteklemektir.

Reggio & Emilio : Bu modelde öğretmenin rolü, öğrenme sürecini oluşturmak ve yönetmektir. Bu modelde önemli olan değişken, çocuğun öğrenme sürecinde aktif olması ve merak etme sürecini harekete geçirmektir.

Gardner, Çoklu Zeka : H. Gardner tarafından gelişitirilen Çoklu Zeka kuramı; her bireyin çeşitli ve farklı yönleri ile öne çıkabileceği zeka alanların olduğu üzerine kurulmuştur. Bunlar sözel-dilsel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, bedensel-kinestetik zeka, görsel-uzamsal zeka, müziksel-ritmik zeka, kişilerarası sosyal zeka, içsel zeka ve doğacı zekadır. Her insanda bu zekâların tümü bulunur, ancak insanların yetenek ve yaratıcılıkları büyük farklılıklar gösterir. Bir öğrencinin her zekâsının ayrı ayrı güçlü yanları ve zayıflıkları işlenerek daha başarılı olması sağlanabilir.

Değerledirme

Tüm gruplarda, çocukların değerlendirilmesi bireysel farklılıklar gözönünde bulundurularak ve çeşitli teknikler kullanılarak yapılır. Gözlem ve kayıt tutma, rubrikler, ev çalışmaları, portfolyo ve proje dosyaları, çeşitli sanatsal çalışmalar çocukları değerlendirmemiz ve onların ihtiyacı olan yeni hedefler için program yapmamızda kullandığımız yöntem ve araçlardır. Ayrıca yıl için de yapılan sergiler de velilerimiz için görsel portfolyo sunumu ve değerlendirmesi olarak programlanır.